לחץ כדי לסגור את החיפוש

הסדרת מערך הקבורה בישראל

מטרה

הבאה לשינויים לטובה במערך הקבורה בישראל, בנושאי תעריפי רכישת קבר, זכויות הנפטר ובני משפחתו, סוגיית הקבורה הרוויה ותחומים נוספים.

רקע

במדינת ישראל נפטרים כ-35,000 תושבים בשנה, אשר נקברים במעלה מ-1200 בתי עלמין מוכרים ועל ידי למעלה מ-600 חברות קבורה שונות.

מבין שירותי הדת השונים הניתנים על ידי המדינה, נדמה שמערך שירותי הקבורה הוא המערך הסבוך ביותר. ראשית, מכיוון שמדובר בשירות בסיסי שמדינות רבות מספקות לאזרחיהן, ואשר במדינת ישראל נתפס בדרך כלל כעניין דתי. שנית, מכיוון שבמתן השירות מעורבים לפחות ארבעה גורמים ממשלתיים, לצד גורמים פרטיים ופרטיים למחצה. ולבסוף, מאחר ואין מודל אחיד של מתן שירותי קבורה, ומערך הקבורה משתנה ממקום למקום.

הבעיה

הניסיון הרב של ארגון 'עתים' בתחום מלמד כי כמעט כל ניסיון לפעילות לשינוי מדיניות בתחום, עלול להיתקל בסבך זה.

פתרון 'עתים'

תיקונים במערך הקבורה הנוכחי, שיתנו מענה לבעיות שונות הקיימות בו כיום. התיקונים ייעשו באמצעות פעילות לקידום תיקוני חקיקה בנושאי תעריפים, תכנון מיטבי של מקומות הקבורה ועוד, פעילות לשינויי מדיניות בשיתוף פעולה עם גורמים ציבוריים ואזרחיים, והגברת המודעות של הציבור בישראל לזכויות המגיעות לו בעת הקבורה.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה