לחץ כדי לסגור את החיפוש

הממשלה מקדמת חוק עוקף בג"ץ שימנע הכרה בגיורים של בתי דין אורתודוקסיים פרטיים

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה