לחץ כדי לסגור את החיפוש

היהדות כבת ערובה – משרד הפנים מסרב לרשום אלפי ילדים כיהודים, למרות שהוריהם רשומים כיהודים

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה