לחץ כדי לסגור את החיפוש

הדרכת כלה – סקירה והצעת חוק

רקע

מזה כמה עשורים מנהיגים בלשכות הרישום לנישואין ברחבי מדינת ישראל הדרכות לקראת נישואין דתיים. הדרכות אלו, המיועדות ברובן המוחלט עבור הכלות הבאות להירשם, הן בגדר חובה (עד לאחרונה – חובה לא רשמית), והרישום לנישואין מותנה בהשתתפות בהן.

במקרים לא מבוטלים, הדרכות אלו מהוות הזדמנות לחוויה מלמדת וחיובית עבור הכלות המשתתפות בהן. אולם לצד זאת, האופן בו הדרכות אלו נכפות על הזוגות הבאים להינשא, ואי-הסדר השורר בכל הנוגע לאופיין, לתכניהן ולתנאי ביצוען, יוצר לעתים מרירות ואנטגוניזם כלפי הממסד הדתי בישראל והיהדות אותה הוא אמור לייצג. גם מן ההיבט החוקתי והמשפטי ישנן בעיות ותקלות בכל הנוגע לקיומן ואופיין של הדרכות אלו – בראשן, היותן מונהגות בחוסר סמכות.

נייר זה סוקר ומבקר את נושא ההדרכות לקראת נישואין דתיים – ההיסטוריה שלהן, מעמדן החוקי, הליקויים הקיימים באופן בו הן מונהגות כיום והיבטים הלכתיים שלהן. בצמוד לסקירה זו מופיעה הצעתנו לתיקון המצב השורר כיום, בצירוף הצעת חוק שנוסחה לאור המסקנות שעלו מן הסקירה.

עיקרי הסקירה:

מן הסקירה עולה כי הרקע וההצדקה להדרכות לקראת הנישואין הינה רצונם של אנשי הממסד הדתי לקרב את הציבור לערכי היהדות המסורתית ולקיום מצוות, אולם אין בהם צורך או חובה הלכתית לצורך קיום נישואין כהלכתם. כמו כן עולה כי קיומן של הדרכות אלו חורג מהסמכויות שנתן המחוקק למדינה ולזרועותיה, והיא אינה מעוגנת דיה מבחינה משפטית.

 

 

רשימת הליקויים שנמצאו כוללת:

  • חוסר סדר וחוסר אחידות בכל הנוגע לאופי ההדרכה, בין אם מדובר בתכנים, ובין אם מדובר באורך ההדרכה או בעלויותיה, ובכלל זה חריגה מהנחיות מפורשות הנוגעות לתכני ההדרכה.
  • חוסר סדר משמעותי בכל הנוגע לאופי המדריכות, בין אם מדובר בהכשרתן ובקריטריונים להעסקתן ובין במידה בה מקבלים אותן במועצות הדתיות השונות;
  • פגיעה בחופש הדת של הכלות ובזכותן לכבוד ולפרטיות;
  • מידה של אכיפה סלקטיבית ואפליה בין כלות דתיות לכלות שאינן דתיות.

המלצות 'עתים'

אנו מציעים לבצע את הצעדים הבאים:

  1. עיגון נושא ההדרכות לקראת הנישואין בחקיקה (על ידי תיקון פקודת הנישואין והגירושין;)
  2. יצירת מתווה סטנדרטי ואחיד להדרכה בסיסית שתסופק על ידי כלל הרשויות הרושמות לבני שני המינים בשווה;
  3. מתן אפשרות לרשויות הרושמות להציע חלופות מורחבות להדרכה הבסיסית, לטובת המעוניינים בכך;
  4. הימנעות משאלות ומחקירות החודרות לצנעת הפרט במהלך ההדרכה;
  5. מתן זכות סירוב ואי התניית רישום לנישואין בקבלת הדרכה מטעם הרשות הרושמת.

פתרון המבוסס על הצעה זו יאפשר לזוגות המעוניינים בהדרכה ובהכנה לקראת חיי נישואין מסורתיים לקבל שירות ראוי זה כחלק מקשירת קשר הנישואין ביניהם, אך בה בעת תאפשר לאלו שאינם מעוניינים לקבל שירות או שאינם מעוניינים לקבלו מידי המדינה לנהוג על פי צו מצפונם, וזאת לשם קידום טובתם ורווחתם של האזרחים, המדינה והיהדות בישראל.

המסמך המלא

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה