לחץ כדי לסגור את החיפוש

הבת של טראמפ לא מוכרת כיהודייה בישראל

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה