לחץ כדי לסגור את החיפוש

הבאת נפטר מחו"ל לקבורה בארץ

מדריך הבאת נפטר מחו"ל לקבורה בארץ

תושב ישראלי

תושבי ישראל זכאים לקבורה ללא תשלום במקום מגוריהם הרשום בישראל, אף אם נפטרו בחו"ל. המשפחה המבקשת להביא את הנפטר לקבורה בארץ צריכה לפנות לקונסול ישראל במדינה שבה הנפטר נמצא ולברר מה בדיוק נדרש על מנת להעביר את הגופה, שכן לכל מדינה יש את הנהלים שלה. בכל מקרה נדרש אישור מהקונסול הישראלי על מנת להעביר נפטר ישראלי לקבורה בארץ.

 

יש לפנות אל סניף הביטוח הלאומי שבמקום מגוריו של הנפטר ולקבל מהם אישור על התושבות של הנפטר. את האישור מהביטוח הלאומי יש למסור לחברת הקבורה בארץ.
אם לא ניתן לקבל את תשובת המוסד לביטוח לאומי באופן מידיי, באפשרות המשפחה לתת לחברת הקבורה בטחונות כספיים למשך 30 ימים כדי לאפשר את הבאת הנפטר לקבורה בישראל, עם קבלת התשובה, הערבות תיפרע או תבוטל.

הקונסוליה הישראלית, מחלקת ישראלים בחו"ל יכולה לסייע בסידורים בירוקרטיים מול המוסדות בחו"ל: 02-530364402-5303648 , 02-5303287 ואחרי שעות העבודה למרכז מצב בטלפון: 02-5303155 פקס: 02-5304027
או באמצעות דואר אלקטרוני.  

עלויות

גם כאשר הקבורה בחינם יהיה על המשפחה לשאת בתשלום עבור:

 • הטסת הנפטר
 • שחרור הנפטר מהמכס (אגרת משרד הבריאות )
 • הטיפול בהוצאת רישיון קבורה
 • העברת הגופה משדה התעופה לבית העלמין

ישנן חברות פרטיות בארץ ובחו"ל שעוסקות בטיפול בהבאת נפטרים מחו"ל לקבורה בארץ, כולל רכישת חלקת קבר עבורם. ייתכן וחברת הקדישא בחו"ל יכולה לסייע בסידורים הנוגעים לשמירת הנפטר והטסתו לארץ.

תושב/ת ישראל שנפטר בחו"ל והובא לקבורה בחו"ל

הביטוח הלאומי ישלם את הוצאות הקבורה למי שנשא  בהוצאות ובלבד שהוא נמצא בישראל (הוצאות כגון הסעת הנפטר, שמירה בקירור וכד'). הסכום שישולם לא יעלה על דמי הקבורה הבסיסיים המקסימליים בארץ, שהם 6,448  ₪.

כדי לקבל את הוצאות הקבורה יש להגיש תביעה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בטופס תביעה אישית לדמי קבורה.

לטופס התביעה יש לצרף אישור על הוצאות הקבורה בחו"ל.

תושב חו"ל

אזרח ישראלי, שמתגורר בחו"ל ואינו משלם לביטוח לאומי, אינו זכאי לקבורה בחינם בישראל. במקרה זה, עלויות הקבורה משתנות בין חברה לחברה והן אינן מחויבות לתעריף אחיד.

באחריות המשפחה:
 • תשלום עבור הטסת הנפטר
 • שחרור הנפטר מהמכס (אגרת משרד הבריאות)
 • הטיפול בהוצאת רישיון קבורה
 • העברת הגופה משדה התעופה לבית העלמין

ישנן חברות פרטיות בארץ ובחו"ל שעוסקות בטיפול בהבאת נפטרים מחו"ל לקבורה בארץ, כולל רכישת חלקת קבר עבורם. ייתכן וחברת הקדישא בחו"ל יכולה לסייע בסידורים הנוגעים לשמירת הנפטר והטסתו לארץ.

זקוקים לסיוע בנושאי קבורה? השאירו את הפרטים שלכם ונחזור אליכם:

 • הכתובת שלך
  מול שירותי הדת

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה