לחץ כדי לסגור את החיפוש

האם לרכוש חלקת קבר מבעוד מועד? יועץ מהמחלקה למדיניות ציבורית בארגון עתים המליץ – טפלו בנושאים הביורוקרטיים מראש

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה