לחץ כדי לסגור את החיפוש

דרישה משר הדתות: השווה מעמד בנות מדרשה לתלמידי ישיבה באגרת הנישואין

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה