לחץ כדי לסגור את החיפוש

דרישה משקד: הגישי תלונה נגד רב עיר שהתעמר בבלנית ממוצא אתיופי

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה