לחץ כדי לסגור את החיפוש

דו"ח הקבורה בישראל לשנת 2011

מבוא

קבורתו של אדם בישראל, בדומה לנקודות זמן נוספות בחייו של אדם החי בארץ, הינה אירוע בעל היבטים אישיים, ציבוריים ודתיים כאחד. מרבית הציבור היהודי בוחר לקבור את יקיריו באמצעות שירותי החברה קדישא באזורו, כך שבקבורה אחת שותפים גורמים ממלכתיים כביטוח הלאומי ומשרד הבריאות לצד גורמים דתיים- החברה קדישא והמשרד לשירותי דת. מאז 1996 קיימת בחוק האפשרות לבחור בקבורה אזרחית אך זו, כפי שיפורט בהמשך הדו ח" , עדיין איננה נגישה לכל תושבי הארץ באופן שוויוני.

לצד המורכבויות שהוזכרו לעיל ישנו נתון מרכזי ובעל השפעה מכרעת על אופייה ועתידה של הקבורה בישראל: מצוקת הקרקעות. חוסרים משמעותיים בקרקע ובעתודות קרקע לצרכי קבורה מביאים כבר היום לשינויים דרמטיים באופני הקבורה בישראל ובעלויות הקבורה.

מכון עתים הינו עמותה העוסקת במתן יעוץ ומידע לציבור הישראלי בכל הנוגע לטקסי מעגל החיים היהודי. מטרתו של דו"ח זה להציג בפני הציבור תמונה אמינה ומדויקת של מצב הקבורה בישראל לשנת תשע"א תוך סיכום נתוני השנה החולפת במספרים, ולהצביע מתוכם על המציאות הקיימת ועל האתגרים העומדים לפתחם של כל העוסקים בתחום זה.

תוכן המסמך

  • מבוא
  • הקבורה בישראל – רקע
  • תעריפי רכישת חלקה מחיים
  • קבורה רוויה
  • קבורה אזרחית וקבורת חסרי דת
  • הטעיית משפחות נפטרים בבתי החולים
  • סיכום והמלצות
  • נספחים

דו"ח הקבורה לשנת 2011

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה