לחץ כדי לסגור את החיפוש

דו"ח הנישואין בישראל לשנת 2012

הקדמה

סוגיית הנישואין בישראל נמצאת בלב הויכוח הציבורי בנושאי דת ומדינה. תחום סבוך זה, בעל היבטים אישיים, משפחתיים, ציבוריים, דתיים ומשפטיים, משליך באופן ישיר על חייהם של מאות אלפי אזרחים במדינת ישראל, ומעורר מחלוקות רבות הממשיכות לשבת זה שנים על שולחנם של הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון.

ועדיין, על אף מגמות סותרות, מרבית הזוגות היהודיים נישאים בארץ "כדת משה וישראל", על ידי הרבנות, בין אם כאילוץ הנובע מהמצב החוקי במדינה, ובין אם מבחירה. כיוון שכך, ישנו צורך במערך נישואין מסודר, הוגן, שקוף ומסביר פנים שיביא לשיפור השירות לנישאים ולהפיכת הליך הנישואין למזמין ונעים ככל האפשר.

במהלך השנים האחרונות מכון עתים טיפל באלפי פניות הנוגעות להליכי הרישום לנישואין, שמחלקן עולות בעיות מהותיות ברמה הנקודתית והמערכתית. לאור הניסיון המצטבר, מכון עתים הציב לעצמו מטרה להוביל שינויים ברמת המדיניות הציבורית על מנת לסייע לאזרחים המבקשים להשתמש בשירותיו של הממסד הדתי.

מטרתו של דו"ח זה להציג בפני הציבור תמונה עדכנית על הליכי הנישואין בישראל, ולהצביע מתוכם על המציאות הקיימת, על הבעיות ועל האתגרים העומדים לפתחם של העוסקים בתחום. בראשית הדו"ח נבקש לסקור בקצרה את ההתפתחויות שחלו בשנה החולפת בנושא הנישואין. בהמשך נבקש להתייחס לסוגיית העיכובים בפתיחת תיקי נישואין שלא כדין, וכן לקשיים ולליקויים הקשורים בהליך בירור היהדות, אותו נאלצים לעבור אלפי ישראלים בכל שנה לקראת נישואיהם.

הדו"ח מתבסס על המידע הרב והמעודכן הנאסף במכון, לצד ניתוח הפניות המתקבלות ובחינת המסגרות הנורמטיביות בתוכן מתנהל הליך הרישום לנישואין, לצד חידושים בתחום. ההתעסקות היום יומית עם פניות רבות, שזוכות לסיוע וליווי במציאת פתרונות ביורוקרטים והלכתיים, אפשרה לבסס דו"ח זה על מעקב מתמשך המתייחס לרבדיה השונים של כל סוגיה. אנו תקווה כי דו"ח זה יהיה לעזר לציבור בישראל ולגורמים המקצועיים העוסקים בנישואין וכי יוביל להסדרת הבעיות הקיימות בתחום זה.

תוכן עניינים

 • הקדמה
 • מגמות ושינויים בתהליכי הרישום לנישואין
 • נתוני רקע
 • פתיחת אזורי הרישום לנישואין
 • תיקון הקריטריונים לעורכי חופות וקידושין
 • עיכובים בפתיחת תיקי הנישואין
 • הפעלת לחץ על זוגות לתפוח תיק נישואין שלא על פי דין
 • עיכוב ומניעת גרים מלהירשם לנישואין
 • עיכוב מחמת היעדר ברית מילה
 • בירור יהדות לקראת נישואין
 • מבוא
 • נוהלי בירור יהדות: התפתחות ובעיות
 • בעיות ביישום הנהלים
 • סיכום והמלצות
 • המגמות
 • המלצות מכון עתים
 • נספחים
 • קריטריונים לעורכי חופות וקידושין
 • תעודת רווקות לדוגמא מהרבנות הראשית תל אביב יפו והמחוז
 • נוהל רישום לנישואין עבור רושמי נישואין המסרבים לרשום לנישואין בני זוג שעברו גיור ממלכתי
 • הנחיות בירור יהדות
 • הנחיות הרב הראשי בנושא תוקף בירור יהדות

דו"ח הנישואין הישראל 2012

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה