לחץ כדי לסגור את החיפוש

דו"ח הגיור לשנת 2012

מבוא

בשנה החולפת הצליח מכון עתים להגיע להישגים משמעותיים שהביאו לשיפור ניכר ביחס הממסד הישראלי כלפי גרים מהארץ ומהעולם. המתווה שהושג לרישום מתגיירים לנישואים נאכף על פי רוב בשטח, ופחות ופחות זוגות נאלצים למצוא פתרונות עוקפים ומשפילים על מנת להינשא כדת משה וישראל. בזירה אחרת הצליח מכון עתים להביא לשינוי במדיניות ההכרה בגיורים אורתודוקסים מחו"ל ולהתחייבות מצד משרד הפנים להשוות את מעמדם של המתגיירים האורתודוקסיים המבקשים לעלות לארץ לאלו של מתגיירי הזרמים האחרים. בשורה טובה נוספת למתגיירים הגיעה מצד בית המשפט העליון, שפסל את החלטת בית הדין הגדול לבטל את גיורי הרב דרוקמן, ובכך הביא לסיומה פרשה עכורה שהעיבה על תחושותיהם של הגרים בשנים האחרונות.

ועדיין, מאבקנו לטובת המתגיירים לא תם. נהליה החדשים של ועדת חריגים לגיור ממשיכים להקשות על אלפי האזרחים הזרים אשר מבקשים להתגייר בישראל, ויחסן של רשויות המדינה למתגיירים אשר התגיירו בחו"ל גם הוא אינו משביע רצון. אלה וגם אלה מקשים על אלפי המתגיריים אשר קשרו את גורלם בגורלו של עם ישראל להקים במדינת היהודים את ביתם. דו"ח הגיור לשנה זו יעסוק בשתי הסוגיות הללו ויסקור את המגמות שחלו בנושא הגיור בשנת 2011. אנו תקווה כי השנה הבאה תביא איתה תקווה חדשה למתגיירים בארץ ובעולם.

תוכן המסמך

  • נתוני הגיור 2011 – מספרים ומגמות
  • נתוני הגיור
  • שינויים באגף הגיור
  • תפקודה של ועדת חריגים לגיור
  • מדיניות ההכרה בגיורי חו"ל
  • סיכום והמלצות
  • נספח מספר 1 – נוהל עבודת ועדת חריגים
  • נספח מספר 2 – מכתב מרשות האוכלוסין לח"כ דנון
  • נספח מספר 3 – טיוטת הקריטריונים לעליה למתגיירי חו"ל

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה