לחץ כדי לסגור את החיפוש

דו"ח הגיור לשנת 2011

תוכן העניינים

  • נתוני הגיור לשנת 2011
  • התפתחויות בסוגיית רישום גרים לנישואין
  • תפקודה של ועדת חריגים לגיור
  • תקצוב העמותות המכינות לגיור
  • אי הכרה בגיורים אורתודוקסיים בחו"ל
  • סיכום והמלצות
  • נספחים

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה