לחץ כדי לסגור את החיפוש

דו"ח: הביקורת נגד החברה קדישא – איננה מוצדקת

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה