לחץ כדי לסגור את החיפוש

גירושין בחו"ל

זוג יהודים השוקלים להתגרש בחו"ל ומבקשים להעניק לגירושיהם תוקף יהודי, יצטרך לפנות אל בית הדין הרבני שבמקום מגוריהם לשם סידור הגט. בחלק מן המדינות ישנם בתי דין רשמיים הפועלים באופן סדיר ואילו במקומות אחרים מרכז רב הקהילה היהודית בית דין זמני לצורך הגט. כך או כך, חשוב לדעת כי לא כל מסדרי הגט בקהילות יהודיות בעולם מוכרים על-ידי הרבנות הראשית בישראל וללא הכרה בגירושין על ידי הרבנות, לא תוכלו להינשא מחדש בנישואין יהודיים בישראל. כך למשל, גירושין שנעשו בקהילות רפורמיות וקונסרבטיביות לא יוכרו בישראל כלל. כמו כן, לא כל גירושין שנעשו במסגרת קהילה אורתודוכסית יזכו בהכרה. הרבנות הראשית מחזיקה ברשימת בתי דין בעולם המוכרים על ידה ומעדכנת אותה מדי פעם. במדינות חבר העמים לשעבר פועלת נציגות קבועה של בתי הדין הרבניים ואנשיה מסייעים גם הם בקבלת גיטין.

כדי לקבל הכרה מן הרבנות בישראל יש לפנות לבית הדין הרבני באזור המגורים בישראל (בהעדר מקום מגורים קבוע יש לפנות לבית הדין בירושלים) בבקשה ל"אישור גט". אם בית הדין שסידר את הגט מופיע ברשימת בתי הדין המוכרים, הגט יאושר. אם בית הדין אינו מופיע ברשימה, יבדוק בית הדין הישראלי את תוקף הגט בקפדנות ויפסוק אם לאשרו או לדרוש "גט לחומרא".

גירושין יהודיים במסגרת קהילה יהודית בעולם אינם מקנים לגירושין אלה תוקף אזרחי ואינם פוטרים את המתגרשים מהסדרת ענייניהם האזרחיים על-פי החוק שחל עליהם. בני זוג שהתגרשו בבית דין יהודי בלבד ונישאו שנית לאחרים מבלי להתגרש אזרחית, יהיו חשופים להאשמה פלילית בעבירת הביגמיה ועלולים להיאסר בשל כך במדינות רבות ברחבי העולם. מדינת ישראל תכיר אמנם בתוקף גירושין יהודיים שנעשו בבית דין מוכר ואולי אף תאפשר לבני הזוג להינשא בה מחדש מכוח הגט, אולם הם יישארו מחויבים מבחינת המשפט האזרחי בגירושין אזרחיים. כדי למנוע מצב של מעמד אישי כפול, מחייבות חלק מן המדינות את ההליך האזרחי כתנאי להליך הדתי. עם זאת, מומלץ שלא לדחות את ההליך הדתי לעתיד ולטפל בו כבר בתחילה כחלק מענייני הגירושין האזרחיים וחלוקת הרכוש, כדי להימנע ממצב בו אחד מבני הזוג מסתפק בגירושין האזרחיים ולא ניתן יהיה לאתרו או לשכנעו להשלים את הגירושין היהודיים. אדם הנתקל בבעיה בתחום זה, יוכלו לפנות לארגונים מקומיים הפועלים בקרב קהילות יהודיות בחלק מן הארצות (כגון ארה"ב ובריטניה) במטרה להקל על סידורו של גט למי שהתגרש אזרחית, בהתאם לחוק המקומי.

במקרה שאשה נמצאת בארץ ומתקשה לאתר את בן זוגה בחו"ל לצורך גירושין, שולח לעתים בית-הדין הרבני בישראל את שליחיו לחו"ל במטרה לאתר את בן הזוג ולקבל ממנו גט בשמה של האשה. גט באמצעות שליח

  • רשימת בתי הדין בעולם המוכרים ע"י הרבנות למתן גיטין
    הורדת מסמך

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה