לחץ כדי לסגור את החיפוש

גיור ילדים (קטינים)

מדריך גיור ילדים (קטינים)

קטינים מוגדרים בתור ילדים עד גיל מצוות – בנים עד גיל 13 ובנות עד גיל 12.

קטינים מכל רחבי הארץ המתגיירים שלא עם הוריהם, כדוגמת ילדים מאומצים, או ילדים שנולדו לאחר הליך פונדקאות, יפנו לאגף הגיור ויבקשו לפתוח תיק לגיור קטינים בבית הדין המיוחד לגיור קטינים, היושב בירושלים. בשונה מגיור של מבוגר, גיורו של קטין אינו כולל תהליך הכנה של לימודים.

יש לפנות לאגף הגיור בטלפון: 02-5450100

פתיחת תיק

לאחר שיחה עם רכזת בית הדין, ההורים יזומנו לפגישה עם בית הדין. לפגישה יתבקשו להביא את המסמכים הבאים:

זוג הורים – אימוץ

• צילום מסמכי האימוץ (אישור תרגום מנוטריון)
• צילום תעודת לידה (אישור תרגום מנוטריון)
• צילום תעודת נישואין של ההורים המאמצים
• במקרה של גירושין-תעודת גירושין
• אם היה אימוץ קודם- תעודת גיור של הילד
• צילום תעודת זהות כולל ספח, של ההורים המאמצים
• קורות חיים (כולל רקע לאימוץ)
• שתי תמונות פספורט של ההורים

חד הוריים – אימוץ

• צילום תעודת זהות כולל ספח, של ההורה המאמץ
• צילום תעודת לידה (אישור תרגום מנוטריון)
• צילום מסמכי האימוץ (אישור תרגום מנוטריון)
• צילום תעודת נישואין של ההורים של ההורה המאמץ/אישור יהדות
• קורות חיים (כולל רקע לאימוץ)
• במקרה של גירושין-תעודת גירושין
• שתי תמונות פספורט של ההורה המאמץ
• אם היה אימוץ קודם- תעודת גיור של הילד

זוג הורים – פונדקאות

• צילום תעודת זהות כולל ספח, של ההורים המאמצים
• צילום תעודת נישואין של ההורים המאמצים
• במקרה של גירושין-תעודת גירושין
• שתי תמונות פספורט של ההורים
• מסמכים המאשרים החזקת הילד
• מסמכים המאשרים פונדקאות
• קורות חיים (כולל רקע לפונדקאות)

חד הוריים – פונדקאות

• צילום תעודת זהות כולל ספח, של ההורה המאמץ
• במקרה של גירושין-תעודת גירושין
• שתי תמונות פספורט של ההורה
• מסמכים המאשרים את החזקת הילד
• צילום תעודת נישואין של ההורים של ההורה/אישור יהדות
• מסמכים המאשרים פונדקאות
• קורות חיים (כולל רקע לפונדקאות)

זוג הורים – שירות למען הילד

• צילום תעודת זהות כולל ספח של ההורה
• הפניה מהשירות למען הילד
• שתי תמונות פספורט של ההורים המבקשים לאמץ
• במקרה של גירושין-תעודת גירושין
• צילום תעודת נישואין של ההורים המבקשים לאמץ
• אם היה אימוץ קודם- תעודת גיור של הילד

חד הוריים – שירות למען הילד

• צילום תעודת זהות כולל ספח של ההורה
• הפניה מהשירות למען הילד
• שתי תמונות פספורט של ההורה המבקש לאמץ
• במקרה של גירושין-תעודת גירושין
• אם היה אימוץ קודם- תעודת גיור של הילד

*הורה חד-הורי המבקש לגייר ילד ללא האם נדרש להביא אישור הסכמת האם לגיור או אישור מבית המשפט לענייני משפחה

במקרים נדירים בהם קטינים מבקשים להתגייר שלא עם הוריהם, עליהם להציג הסכמה בכתב של שני ההורים. אם הקטין מעל גיל 10 – נדרשת גם הסכמתו שלו בכתב. הסכמת ההורים יכולה להינתן בנוכחות אישית של ההורה בפני בית הדין וחתימתו על המסמכים הדרושים או בהצהרה חתומה על ידי נוטריון. אם ההורה בחו”ל, יוכל להצהיר על הסכמתו בפני קונסול ישראל במקום. אם לא ניתן לאתר או להשיג את הסכמת אחד ההורים, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה (בבית משפט השלום המקומי) ופסק דין המאשר את הגיור יבוא במקום ההסכמה.

פגישה עם בית הדין

כל עוד הילד קטן ואינו עומד על דעתו, נעשה הגיור על דעת בית הדין ועל סמך התרשמות מההורים. לפיכך, לאחר פתיחת התיק תיערך פגישה בין ההורים לבין דייני בית הדין. בית הדין יבקש לדעת כי המתגייר יגדל בסביבה מסורתית-דתית. התנאים המינימאליים לשם כך הם שמירת שבת, כשרות, חברות פעילה בבית כנסת ולימודים במסגרת חינוך ממלכתית-דתית. בהתאם להתרשמות בית הדין מבני הזוג תקבע פגישה נוספת בה יוחלט האם לגייר את הילד.

ברית מילה

כחלק מהליך הגיור נדרשים בנים לברית מילה. ברית המילה לעוברים גיור אינה כרוכה בתשלום, והיא מתבצעת בדרך כלל בתיאום עם בית הדין לגיור קטינים. ניתן לפנות לבית הדין לגיור קטינים לשם קבלת הפניה לברית מילה לקראת גיור גם כאשר התיק עדיין בדיונים. טקס הברית משלב בתוכו הליך טקסי עם הליך רפואי כירורגי. הטקס עצמו דומה מאד לברית המילה המוכרת, למעט שוני קל בברכות. ברית לתינוקות מעל לגיל חצי שנה נעשית בידי מוהל-רופא המתמחה בכך, ולעתים כרוכה בהרדמה.
במקרה וכבר נערכה ברית מילה ייתכן ויהיה צורך בהליך הנקרא “הטפת דם”, הכולל דקירה קלה במקום הברית.

למידע נוסף על ברית המילה | לרשימת מוהלים מוסמכים

*רשימת המוהלים המוסמכים סופקה עלי ידי הרבנות הראשית. שימו לב, שעבור חלק מהמוהלים המופיעים ברשימה תוקף הסמכתם פג.

מי שעבר ברית מילה בעקבות הפניה מבית הדין בדרך כלל לא יצטרך לעבור הטפת דם.
לאחר ברית המילה וההחלמה ממנה יעברו הבנים גם טבילה במקווה טהרה.

טבילה במקווה טהרה

לאחר החלטת בית הדין בדבר גיור הילד יופנו ההורים למחלקת טבילות באגף הגיור לשם תיאום הטבילה. אם הילד קטן ואינו יכול לטבול לבדו, האב או האם, לפי בחירת המשפחה, יכנסו איתו למקווה על מנת לאחוז בו. אם הילד מספיק גדול הוא יברך על בעת הטבילה ברכה קצרה. אם הוא קטן לא תאמר ברכה.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה