לחץ כדי לסגור את החיפוש

גיור בחו"ל

מדריך גיור בחו"ל

התהליך

בחו"ל, קיימת קשת רחבה של סוגי גיור – אורתודוקסי, קונסרבטיבי, רפורמי, ועוד.  ברוב תוכניות הגיור בחו"ל ישנה תקופה מסוימת של לימודים (ממספר חודשים עד מספר שנים) וגם דרישה כלשהי להשתייכות לקהילה.

לימודים לגיור עלולים לכלול תכנים מגוונים הקשורים לאמונה, היסטוריה, הלכה, תנ"ך ומחשבה היהודית, וגם לימוד על מועדי ישראל והשתתפות  פעילה בחגים ומועדים. תהליך הגיור עדוי גם לעסוק בהלכות יום-יום כגון סדרי ותכני התפילה בימי החול, בשבתות ובחגים, היכרות עם בית כנסת וכן חשיפה לערכים יהודיים כגון צדקה וחסד, הכנסת אורחים ועוד.  הלימודים בדרך-כלל כרוכים בעלות מסוימת.

הכרה בגיור לצורך עליה

מי שמבקשים לעלות לארץ לאחר שהתגיירו בחו"ל אמורים לפנות לסוכנות היהודית בארצם כדי להתחיל את ההליך. מבקשי עליה בארה"ב, קנדה, ואנגליה יכולים לפנות לנפש בנפש. מי שרוצים להתאזרח בעודם בארץ צריכים לפנות ללשכת משרד הפנים הקרובה למקום מגוריו.  בשני המקרים, המועמדים יצטרכו לעמוד בקריטריונים הבאים:

  1. קהילה מוכרת – הגיור נערך בקהילה יהודית מוכרת ופעילה.
  2. הכנה לקראת גיור – השתתפות בתוכנית הכנה לגיור. יידרש אישור על השתתפות בתוכנית הכנה ולימודים במשך תשעה חודשים, תוך השתתפות פעילה בחיי הקהילה במשך תקופה זו. במקרים בהם משך ההכנה הוא פחות מתשעה חודשים נדרש אישור מהארגונים המכינים לגיור של הקהילה, לפיו היקף שעות הלימוד וההשתתפות הפעילה בחיי הקהילה אינו פוחת מ-300 שעות.
  3. קשר עם הקהילה – השתתפות פעילה בקהילה יהודית מוכרת (אחת או כמה) בארץ או בחו"ל לתקופה של לפחות תשעה חודשים לאחר הגיור. אם משך ההכנה היא פחות מתשעה חודשים, יידרש אישור מבית-הדין המציין כי היקף שעות הלימוד וההשתתפות אינם פוחת מ-300 שעות.

אם הוגשה בקשה לעלות לארץ לפני סיומם של תשעת החודשים בהשתתפות בקהילה בחו"ל, והמועמד עמד בשאר הקריטריונים להכרה בגיור, תינתן לו אשרה מסוג א/5 (מעמד ארעי) והבקשה לעלייה תבחן אחרי הגשת מכתב המעיד על השתתפות בקהילה במשך לפחות תשעה חודשים בישראל.

בנוסף לטופס הבקשה יש להגיש את המסמכים הבאים:

  • תעודת גיור.
  • מכתב מהמבקשים המפרט את הליך ההכנה לגיור, מה למדו, משך הזמן, מי לימד אותם, היכן התגוררו ועל השתתפותם בקהילה לאחר הגיור. על המבקשים לחתום את שמם על המכתב.
  • מכתב מפורט של הרב או ראש בית-דין או של ראש הקהילה לגבי הליך הגיור: ההכנה, תוכן הלימודים ומשך הלימודים. על המכתב להיות חתום על-ידי הכותב וכתוב על גבי נייר עם לוגו וכתובת השולח או פרטי הקהילה.
  • מכתב מרב או מראש הקהילה בה שהו המתגיירים לאחר הגיור המפרט את מעורבותם בקהילה ותוך ציון של משך זמנה של מעורבותם. המכתב יהיה חתום על-ידי הכותב וכתוב על גבי נייר עם לוגו וכתובת השולח או פרטי הקהילה.

עתים מציעה סיוע בהליך הגשת בקשה לעלייה אחרי גיור בחו"ל. השאירו פרטים ונחזור אליכם.

  • הכתובת שלך
    מול שירותי הדת

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה