לחץ כדי לסגור את החיפוש

גט באמצעות שליח

מדריך גט באמצעות שליח

  כאשר אחד מבני הזוג אינו יכול או אינו רוצה לבצע את טקס מסירת וקבלת הגט בבית הדין יחד עם בן זוגו לשעבר, ניתן לבצע את הגירושין באמצעות שליח. כך למשל, כאשר אחד מבני הזוג נמצא במדינה רחוקה ולא ניתן להביאו לארץ לצורך סידור הגט. כך גם כאשר שני בני הזוג אינם מוכנים להיפגש ולהימצא בחדר אחד. גט באמצעות שליח נעשה גם כאשר יש סיבה למהר מאד בכתיבת הגט ("גט נחפז"), למשל שאחד מבני הזוג עומד לצאת מן הארץ ויש חשש כי ייעלמו עקבותיו או כאשר סרבן גט מסכים לבסוף למתן הגט ויש חשש כי עד שיסודר גט רגיל הוא יחזור בו מהסכמתו.

  במקרים כאלה מְמָנֶה אחד מבני הזוג שליח לצורך מסירת הגט (שליח לאיש) או לצורך קבלתו (שליח לאשה). שליח זה, שנהוג למנותו מקרב עובדי בית הדין, מהווה למעשה בא כוחו ומחליפו של שולחו, ופעולותיו המשפטיות של השליח נחשבות כידו הארוכה של השולח ומחייבות אותו כאילו היו פעולותיו. מינוי השליח הינו אירוע טקסי הנעשה בפני בית הדין ובנוכחות השולח והשליח. על השולח להקריא בקול רם, ולפני כן לקרוא ולהבין בעצמו, את כתב ההרשאה המיוחד של מינוי השליח ולמנות בכך את השליח לתפקידו במהלך הגירושין.

  לאחר ההרשאה וכאשר מגיע מועד סידור הגט, נפגש שליח בית הדין עם בן זוגו של השולח ומבצע במקומו של השולח את תפקידיו. אם מדובר בשליחו של האיש, יכתוב השליח ביחד עם הסופר את גט הפיטורין וימסור אותו לאשה המתגרשת. אם מדובר בשליחה של האישה, יקבל השליח את הגט מידיו של האיש המגרש.

  כיום נפוץ במיוחד גט באמצעות שליח במקרה בו אחד מבני הזוג שוהה בישראל ואילו האחר נמצא בארץ אחרת. במקרה כזה שולח בית הדין הרבני את שליחיו לאיתור בן הזוג שבחו"ל, במטרה לקבל ממנו, בנוכחות בית דין נייד המוקם לצורך העניין, "הרשאת כתבו ותנו", שהיא הרשאה לשליח בית הדין לתת גט במקומו לאשתו ולביצוע סידור הגט בישראל. באופן זה מסודרים גיטין מדי שנה במדינות העולם, ובמיוחד בחבר המדינות העצמאיות בהן יושבת נציגות קבועה של בתי הדין הרבניים המטפלת בענייני המעמד האישי של יהודים, ובכלל זה סידור גיטין באמצעות שליחים.

  במקרה של מתן גט באמצעות שליח משתנה נוסח ה"מעשה בית דין" ונכתבת בו תוספת מעין זו:

  ואתא לבי דינא [ובא לבית הדין] _____ בן _____ [כותבים שם השליח שמונה להביא הגט בפני בית הדין] ובידו גט והרשאת 'כתבו ותנו' [סוג ההרשאה כאשר מדובר במינוי שליח לאיש לגירוש אשתו] מהבעל _______ בן _______ לגרש את אשתו ______ בת _______ והשליח הנ"ל מסר הגט להאשה הנ"ל בשליחותו של הבעל הנ"ל כדת משה וישראל..

  מעוניינים לתמוך בעתים?

  תרומה להמשך פעילות העמותה