לחץ כדי לסגור את החיפוש

בעקבות עתירת עתים לבג"ץ – הסוף לטפסי ויתור האחריות של המועצה הדתית בירושלים

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה