לחץ כדי לסגור את החיפוש

בני ברק: הפעילו מקווה מחתרתי לחולות קורונה

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה