לחץ כדי לסגור את החיפוש

בניגוד לעמדת משרד הדתות: אשה שטובלת ללא בלנית בירושלים נדרשת למסור פרטיה

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה