לחץ כדי לסגור את החיפוש

בית המשפט פסק: כרבע מיליון ש"ח פיצויים לנשים טובלות במקוואות

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה