לחץ כדי לסגור את החיפוש

בית המשפט הורה למשרד הפנים להכיר ביהדותה של אשה שערכה גיור פרטי בישראל

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה