לחץ כדי לסגור את החיפוש

בירור יהדות

מדריך בירור יהדות

מי צריך בירור יהדות?

כל מי שמבקש להינשא ברבנות נדרש להוכיח את יהדותו באמצעות מסמכים רשמיים.

רישום של משרד הפנים כיהודי, אינו מספיק לצורך הוכחת יהדות ברבנות.

ישנם שני סוגים של בירור יהדות:

 • מי שיש את המסמכים הנדרשים יכול להסתפק בהוכחת יהדות בעת הרישום לנישואין בלשכת הרישום לנישואין. זאת ללא קשר לארץ המוצא של המבקש להירשם לנישואין.
 • רק מי שאין לו את אחד מהמסמכים הנדרשים מתבקש לעבור הליך של בירור יהדות בבית הדין.

אם הרשם לא מסתפק במסמכים האמורים לעיל ובכל זאת מפנה לבירור בבית הדין הרבני, עליו לנמק בכתב את הסיבה להפניה ובכל מקרה מומלץ לפנות אלינו, לעתים, לייעוץ ולהדרכה.

חשוב לדעת! ארץ המוצא של המבקשים כשלעצמה אינה מהווה סיבה מוצדקת להפנות לבירור יהדות בבית הדין.

איך אפשר להוכיח יהדות בלשכת הנישואין?

לצורך הוכחת יהדות בלשכת הנישואין נדרש אחד מהמסמכים הבאים:

 • תעודת נישואין של ההורים שנישאו ברבנות
 • תעודת נישואין ברבנות של אח או אחות. יש לצרף תעודת זהות וספח של האחים ותעודת זהות וספח של האם, זאת כיון שהיהדות בהלכה נקבעת לפי האם.
 • הצגת תעודת נישואין ברבנות של קרובי משפחה מצד האם (כגון דודים או בני דודים). יש לצרף תעודות לידה ותעודות זהות וספח כדי להוכיח קשר משפחתי.
 • אישור שניתן על ידי רב בחו"ל אשר מוכר ברבנות.

 

איך משיגים אישור יהדות מרב מוכר בחו"ל?

מי שהוריהם או קרוביהם מצד האם לא נישאו ברבנות, יכולים עדיין להוכיח את יהדותם בעזרת מכתב מרב אורתודוקסי מחו"ל שהינו ברשימת הרבנים המוכרים של הרבנות, המאשר את יהדותו או יהדות הוריו. בדרך כלל אנשים שמוצאם מחבר העמים לשעבר, יתקשו להשיג אישור שכזה. אישור זה רלוונטי בעיקר לעולים מצפון אמריקה, דרום אמריקה מערב אירופה וכד'.

רצוי שהמכתב יודפס על נייר מכתבים רשמי, ויפרט את היכרותו של הרב עם המשפחה.
במידה ובני המשפחה אינם מכירים באופן אישי רב אורתודוקסי, ניתן לפנות לאחד מבתי הדין האורתודוקסים הפועלים במדינת המוצא. השירות בבית הדין יהיה בדרך כלל כרוך בתשלום.

אם המבקשים להינשא הינם תושבי חו"ל, או שעלו לישראל פחות משישה חודשים לפני מועד הרישום, יהיה על אישור היהדות לכלול גם הצהרה בדבר רווקותם.
במידת הצורך ניתן לפנות לבירור יהדות בבית הדין הרבני האזורי הקרוב, ואולם מומלץ ומהיר יותר להציג אישור יהדות מוכר מחו"ל.

בעת הרישום לנישואין אפשר לחסוך זמן יקר, אם דואגים מראש לוודא כי המסמכים שבידיכם מוכרים על ידי הרבנות בארץ.

לפרטים ולסיוע באישור מסמכים מחו"ל פנו אלינו, לעתים.

 • הכתובת שלך
  מול שירותי הדת

בירור יהדות בבית הדין הרבני

רק מי שאין בידו את אחד מהמסמכים שהוזכרו לעיל, נדרש להוכיח את יהדותו בבית הדין. זאת ללא קשר למדינת המוצא שלו.

חושבים שהופלתם לרעה על בסיס מוצאכם? פנו אלינו לעתים.

השלב הראשון – פתיחת תיק בירור יהדות

באפשרותכם לפתוח תיק בירור יהדות ולתאם זימון לפגישה עם מברר יהדות בבית הדין באמצעות הגעה פיזית בשעות קבלת הקהל או בפנייה למוקד לבירור יהדות תוך ציון בית הדין המבוקש. טלפון: 4558* מייל: yaadut@rbc.gov.il פקס: 02-6203766

המסמכים הנדרשים להליך בירור יהדות:

 •  תעודת זהות או דרכון.
 • תעודות לידה מקוריות של המבקשים, של אמם ושל סבתם.
 • תעודות נישואין מקוריות של הורי המבקשים ושל סבא וסבתא מצד האם.

מומלץ להשיג את המסמכים הבאים, ולעתים בהמשך בית הדין ידרוש זאת:

 • תעודות מקוריות מחו"ל בהן מצוין המוצא, כמו לדוגמא, תעודות המעידות על גירושין, פטירה, אימוץ, הכרת אבהות, סיום לימודים, רישום של נכסים משפחתיים, תעודת שירות צבאי, פנקס עבודה, פנקס חבר מפלגה ותעודות ממשלתיות אחרות.
 • אישורים שונים כגון אישור של הצלב האדום על הגירתם של יהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה.
 • תמונות של בני המשפחה עם סממנים יהודיים כגון טקסים ומצבות של בני המשפחה.
 • טופס הצהרת פרטים.
 • הפנייה לבירור יהדות מרשם הנישואין לצורך קבלת פטור מאגרה (250 ₪)

השלב השני – זימון לדיון

לאחר קליטת הנתונים המבקש יקבל זימון לדיון אצל מברר היהדות תוך ציון של התאריך והשעה של הדיון.

השלב השלישי – פגישה עם מברר יהדות

בסוף פגישה עם מברר היהדות תועבר חוות דעתו של המברר לבית הדין. יש להגיע לפגישה עם המסמכים המקוריים. מומלץ לניגשים לתהליך בירור יהדות להביא איתם את אמם וסבתם מצד האם. במידה וחסר מידע, רשאי מברר היהדות להפנות את המבקשים לברר יהדותם לארגון "שורשים", המסייע באיתור מסמכים לצורך בירור יהדות, או לבקש להמציא מסמכים נוספים.

השלב הרביעי – מעמד קבלת החלטת בית הדין

למעמד זה יש להביא את המסמכים המקוריים. שימו לב, יש להציג בפני המברר את המסמכים המקוריים, אך יש לדרוש מהפקיד לסרוק מסמכים אלו ולהשאיר את המקור
בידכם. במידה וחסרים מסמכים, כדאי לפנות אלינו, לעתים, לייעוץ והדרכה.

מוקד בירור יהדות *4558

המלצות עתים למי שעובר בירור יהדות בבית הדין

 • ראשית, ודאו- האם אחד מקרובי משפחתכם מצד האם כבר נישא ברבנות? אם כן, ככלל אינכם צריכים לעבור בירור יהדות בבית הדין. אם בכל זאת הפנו אתכם, אנו ממליצים לפנות ישר לעתים להתייעצות, ובכל מקרה זכותכם לדרוש לקבל בכתב את הנימוקים המיוחדים להפנייה כזו.
 • אל תשכחו לבקש העתק של חוות הדעת של מברר היהדות, ואנו ממליצים לבקש גם את המסמכים ואת הראיות עליהן מתבסס מברר היהדות בחוות הדעת
 • וודאו שלא מתקבלות החלטות משמעותיות ללא דיון בפני בית הדין בו תהיה לכם הזדמנות לטעון את טיעוניכם
 • וודאו שמברר היהדות ינכח בדיון ובקשו לחקור אותו על אודות טענותיו ולהוכיחן
 • אם אתם רואים שגם קרובי משפחתם הוספו כצדדים לתיק - דעו שזה לא חוקי, ודרשו להסירם מיד.
 • אם אתם רואים שבית הדין מקבל החלטה שלילית בה מוסיף את קרובי משפחתכם לרשימת "מעוכבי חיתון" או "טעוני בירור" - דעו שגם זה לא חוקי, ופנו מיד ל'עתים'.
 • אם בית הדין מעלה בפניכם הצעה לערוך בדיקת דנ"א. חשוב לדעת שאין חובה לערוך בדיקה כזו אם אינכם מעוניינים בכך. אם נתקלתם בהצעה כזו, אנו ממליצים לפנות מיד לעתים להתייעצות.
 • הכתובת שלך
  מול שירותי הדת

פעילותה של עתים בתיקון ההנחיות לבירור יהדות

בעקבות מאבק של עתים, בשנת 2019 תוקנו ההנחיות לבירור יהדות. עיקרי התיקונים הינם:

 •  לא ניתן לאכוף על צדדים שלישיים שלא ביקשו מעולם לברר את יהדותם הליך של בירור יהדות.
 •  לא ניתן להוסיף צדדים שלישיים שלא ביקשו לברר את יהדותם לרשימות מרוכזות של מעוכבי חיתון.
 • בית הדין הרבני יכול להזמין קרובי משפחה של בעל דין להצטרף להליך בירור יהדות, אך אין חובה להיענות בחיוב להזמנה זו.
 • חובה על בית הדין הרבני למסור לבעלי הדין את חוות הדעת של מברר היהדות (ואנו בעתים גם ממליצים לדרוש את המסמכים אליהם מתייחס מברר היהדות בחוות דעתו!)

 

 

בירור יהדות ליוצאי אתיופיה

יוצאי אתיופיה המבקשים לפתוח תיק נישואין, שהוריהם או אחיהם טרם נישאו ברבנות, צריכים, ככל זוג אחר, להביא אישור יהדות שיאפשר את נישואיהם. לשם כך עליהם לפנות לאחד מהרבנים הממונים על כך. לאחר הוצאת אישור היהדות יוכלו בני הזוג לפתוח תיק נישואין במועצה הדתית במקום מגורי אחד מבני הזוג או שניהם.

בכדי להגיש בקשה לאישור יהדות יש למלא טופס לבירור יהדות לעדה האתיופית – אותו ניתן לקבל בלשכת הרישום לנישואין.

לאחר קבלת אישור היהדות יוכלו בני הזוג לפתוח את תיק הנישואין.

ניתן לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:

 • פתיחת תיק נישואין ברבנות ורשם הנישואין יעביר את מסמכי בירור היהדות לאחד ממבררי היהדות של העדה האתיופית.
 •  פניה עצמאית לאחד ממבררי היהדות של העדה האתיופית ברחבי הארץ לשם הוצאת אישור יהדות.

ניתן לפנות לכל אחד ממבררי היהדות, גם אם הוא מאזור אחר בארץ.

לרשימת הרבנים מבררי היהדות ליוצאי אתיופיה

 

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה