לחץ כדי לסגור את החיפוש

בחירת רב לעריכת החופה

מדריך בחירת רב לעריכת החופה

איך בוחרים רב?

יש בארץ מאות רבנים מוסמכים לעריכת חופות, והבחירה ביניהם, במידה רבה, נתונה להחלטת בני הזוג. הרבנות בה נרשמו בני הזוג מחויבת לספק להם רב מסדר חופה וקידושין ללא תשלום, כשירות הכלול באגרת הנישואין ששולמה בעת הרישום.

תשלום לרב עורך החופה

רב שהינו עובד המועצה הדתית בה מתנהל הרישום לנישואין (רב עיר, רב מועצה, רב שכונה, רב ישוב וכיוצא בזה), אינו רשאי לקבל תשלום על עריכת החופה. אולם, אם אותו רב נדרש לערוך במקום המרוחק למעלה מ-15 ק"מ מחוץ לגבולות תחום כהונתו, הוא יהיה רשאי לקבל מבני הזוג החזר הוצאות נסיעה ו"דמי ביטול זמן". זאת, בתנאים ולפי על פי תעריפים שנקבעו מראש. רב שהוזמן על ידי בני הזוג לעריכת החופה ואינו עובד המועצה שבה מתגוררים בני הזוג, רשאי לדרוש תשלום עבור השירות, ככל עבודה פרטית.

הגשת בקשה מיוחדת לרבנים שאינם ברשימה

במקרים בהם מעדיפים בני הזוג לבחור בעצמם את הרב שיערוך את החופה ולשלם עבור שירותיו, כדי להבטיח שהחופה תיערך לפי העדפותיהם ולשביעות רצונם:

• על הרב העורך את החופה לקבל אישור מרשם הנישואין או להחזיק באישור לעריכת חופות מטעם הרבנות הראשית לישראל.

• על הזוג להודיע לרבנות מי הרב המחתן.

• בחלק מן הרבנויות יתבקש הרב למלא טופס המאשר את הסכמתו לחתן את בני הזוג בתאריך המיועד.

רב המעוניין לקבל אישור חד-פעמי לעריכת חופה יכול להגיש בקשה לרבנות שבה נרשם הזוג, בצירוף מכתב המאשר את הסמכתו. מומלץ לקבל הנחיות מפורטות מרשם הנישואין ברבנות בה הזוג נרשם. לקבלת אישור ארצי לעריכת חופה וקידושין יש לפנות לוועדה למתן אישורים לעריכת חופות, ולהגיש בקשה לאישור עריכת חופה וקידושין.

רשימת רבנים מורשים

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה