לחץ כדי לסגור את החיפוש

אתגר הגיור בישראל

רקע

סוגיית הגיור היא אחת ממוקדי המחלוקת הבוערים ביותר על סדר יומה של החברה הישראלית היהודית, והיא כרוכה בשאלות רבות הן ברמה המינהלית והן ברמה ההלכתית.

בשיח הציבורי הרווח כיום, ניתן למצוא שתי הצעות קצה: יצירת מונופול וריכוז כל הסמכויות להכרה בגיור לגורם אחד או הפרטה מלאה של תחום הגיור, שבה המדינה לא תתערב כלל ובכך תאפשר לכל בית דין לקבוע מי יהיה אזרח במדינת ישראל.

בישראל חיים כ-400,000 אזרחים שאינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה, אף כי לרובם שורשים יהודיים והם עלו לישראל על פי חוק השבות. מתוך קבוצה זו, רק חלקם מבקשים להתגייר והצטרף לעם היהודי.

מדיניות בתי הדין לגיור אינה מעודדת גיור בקנה מידה נרחב. חלק מהדיינים נוקטים בגישה מחמירה ובדלנית בגיור, בניגוד לגישה המתונה שרווחה שנים ארוכות בקהילות ישראל, ומאמצים מדיניות נוקשה, אשר דוחה מאות מועמדים מדי שנה. כך נוצר מצב שבו כ-75% מאלו שפותחים בהליך גיור אינם מסיימים את ההליך.

בעיה

מערך הגיור הממלכתי ובתי הדין המיוחדים לגיור אינם מהווים מענה למציאות שבה כ-400,000 עולים אינם מוכרים כיהודים במדינת ישראל. היעדר חקיקה מסודרת הביא למונופול של הרבנות על שערי הכניסה לעם היהודי והיעדר פתרונות גיור עבור אנשים רבים שהם חלק בלתי נפרד מהחברה היהודית בישראל.

פתרון 'עתים'

יש לפתוח את שערי הגיור בישראל בצורה שתהיה מוכרת ומוסדרת מחד, אך תימנע ממונופול של הממסד הדתי מאידך.

מבחינה מעשית, אנו מציעים כי המדינה יצור מעטפת של תמיכה ציבורית בבתי דין לגיור שבראשם יעמדו רבני יישובים, רבני ערים וראשי ישיבות.

פעולות והישגים של 'עתים'

 • פסיקת בג"ץ במסגרת עתירה של 'עתים', אשר מחייבת רשמי נישואין לרשום מתגיירים ממערך הגיור.
 • ניסוח הצעת חוק הגיור, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, שהוגשה על ידי חברי הכנסת אלעזר שטרן ועליזה לביא והובילה להחלטת ממשלה בכנסת ה-19 להקמת מותבי גיור מקומיים בראשות רבני ערים. החלטת הממשלה בוטלה בכנסת ה-20.
 • הקמת "גיור כהלכה", מערך בתי דין לגיור בראשות רבני עיר, ראשי ישיבות הסדר ורבני קהילות.
 • פסיקת בג"ץ בעתירת 'עתים', להכרה במתגיירים בבתי דין אורתודוכסים עצמאיים בכדי לקבל מעמד בישראל מכוח חוק השבות.
 • בלימת תזכיר חוק הגיור של שר הפנים חה"כ אריה דרעי, לביצור מונופול הרבנות הראשית לישראל על עריכת גיורים.
 • הכרה בגיורים שנערכו בבתי דין עצמאיים של "גיור כהלכה" לשם רישום המתגיירים כיהודים במרשם האוכלוסין.

הצעות החוק שלנו בנושא

 • חוק הגיור 2014 - עתים והמכון הישראלי לדמוקרטיה
  הורדת מסמך
 • בירורי יהדות - דוח והצעת חוק עתים והמכון הישראלי לדמוקרטיה
  הורדת מסמך

שותפים

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה