לחץ כדי לסגור את החיפוש

אחרי שסירב להכיר ביהדותן של שתי אחיות: משרד הפנים חזר בו

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה