לחץ כדי לסגור את החיפוש

אחרי הגירושין

מדריך אחרי הגירושין

תעודת גירושין

לאחר סידור הגט בבית הדין הרבני יקבל כל אחד מבני הזוג שני מסמכים: מעשה בית דין ותעודת גירושין. תעודות אלו ישלחו לכל אחד מבני הזוג בדואר לאחר מספר ימים בתנאי שבני הזוג מסרו למזכירות בית הדין שתי תמונות פספורט ושילמו את האגרה המיועדת לכך "מעשה בית דין" הוא מסמך החלטה החתומה בידי הדיינים שסידרו את הגט המאשרים את הגירושין בין בני הזוג. כיוון שהגט עצמו נקרע בתום טקס הגירושין ואינו יכול להוות ראיה לקיומו, מהווה מסמך "מעשה בית דין" תחליף לגט. ניתן לקבל מסמך זה כעבור ימים אחדים מסידור הגט במזכירות בית הדין ועותק ממנו נשמר בבית הדין. תעודת הגירושין היא שתאפשר לבני הזוג רישום כגרושים במרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים והיא שתאפשר, יחד עם "מעשה בית הדין", רישום לנישואין חדשים בפני הרבנות בישראל ובפני רשויות נישואין אחרות בעולם.

מגבלות על נישואים עתידיים

בני זוג שהתגרשו בבית הדין כדת וכדין יוכלו להנשא פעם נוספת לבני זוג אחרים. עם זאת, ישנן מספר הגבלות על בני הזוג ועל זוגיות עתידית:

חזרת בני הזוג זה לזה

לאחר הגירושין מצופה מבני הזוג שלא לחיות יחד בבית לאחר גירושיהם. הציפייה היא שלא לחיות עוד בבית אחד עם בן הזוג לשעבר, אפילו אם הדבר סותר שיקולים כלכליים ושיקולי נוחות והורות. ישנם זוגות המתחרטים על גירושיהם ומבקשים לחזור ולחיות יחד כבני זוג לאחר הגירושין. דבר זה יתאפשר אם הגרושה לא נישאה לגבר אחר מאז הגירושין. יותר מכך, הדבר יתקבל בברכה וייתפס כקיום מצוות "המחזיר גרושתו". לעומת זאת, אם בני הזוג יגורו במשותף כ"ידועים בציבור" ולאחר מכן יבקשו להיפרד זה מזו ולהינשא לאחרים, יתכן והם ידרשו להליך גירושין חדש ממערכת היחסים השנייה אותה ניהלו לאחר הגירושין. עם זאת, אם נישאה הגרושה לאדם אחר, לא תוכל להינשא בשנית לבעלה הראשון.

איסור כהן וגרושה

על פי ההלכה היהודית כהן אינו יכול לשאת אשה גרושה. איסור זה חל על נשיאת נשים גרושות ואינו חל על גברים גרושים. במקרה של כהן אשר התגרש מאשתו, לא יוכלו השניים להינשא זה לזה בשנית גם אם לא היתה הגרושה בקשר עם אחר.

נישואי כהן וגרושה בחו"ל

כהן וגרושה שנישאו בחו"ל יירשמו בישראל כנשואים ויוכרו ככאלה גם על ידי בית הדין. עם זאת, מבחינה הלכתית, ילדיהם יחשבו ל"חללים". משמעות המושג ההלכתי "חלל" הוא ביטול מעמד הכהונה של הילדים (ולמעשה הפסקת השתייכותה של המשפחה למעמד הכהונה). התוצאה המעשית של ה'חללות' היא שהכהן שנישא לגרושה וצאצאיו אינם עולים בבית הכנסת לברכת כהנים ולעליית כהנים לתורה, ובנותיו אינן יכולות להינשא בישראל לכהנים.

תקופת המתנה

לאחר הגירושין על האישה להמתין 92 ימים (שלושה חודשים) מיום סידור הגט ועד שתוכל להנשא מחדש. הסיבה לכך היא הרצון לוודא אם האשה המתגרשת בהריון וכדי למנוע חוסר וודאות לגבי זהות אבי התינוק. על אף ההתפתחויות הטכנולוגיות נותרה מגבלה זו על כנה, במטרה ליצור הבחנה סמלית בין קשר הזוגיות שהסתיים לזה שעומד להתחיל. תקופת הבחנה דומה מקובלת כיום גם בחקיקה האזרחית בחלק מן העולם המערבי הלא-יהודי לגבי גברים ונשים כאחד. במקרים מיוחדים ביותר עשוי בית דין רבני להתיר את קיצורה של תקופת ההבחנה, בכפוף לנסיבות מיוחדות ולתוצאות שליליות של בדיקת הריון.

אם במהלך תקופת ההבחנה נודע כי האשה המתגרשת בהריון או אם ידוע ההריון בעת הגירושין או שהאשה ילדה קרוב למועד הגירושין והיא מניקה, לא תוכל האשה להנשא לאדם שאינו אבי הילד עד תום תקופה של כ-24 חודשים משעת הלידה. הגבלה זו באה להבטיח את מזונותיו של הילד ומזונותיה המוגדלים של האשה המיניקה עד תום תקופת ההנקה. אשה המבקשת להינשא לגבר אחר לפני מועד זה ולאחר הפסקת ההנקה, תוכל לפנות לבית הדין הרבני עם אישור רפואי על הפסקת ההנקה ולקבל היתר לכך.

מגבלות פרסונליות

לעתים מציין בית הדין בתוך החלטתו ("מעשה בית דין") מגבלות נוספות ספציפיות על נישואין. כך למשל, אם נאמר לבית הדין כי האשה המתגרשת היתה בקשר אינטימי עם יהודי שאינו בעלה לפני קבלת הגט (ובעיקר אם נולדו ילדים שהוכרזו כממזרים כתוצאה מקשר זה), עשוי בית הדין להטיל מגבלה על נישואיה לאותו אדם בעתיד. במקרה כזה יצוינו שם האדם ולעתים אף מספר תעודת הזהות שלו בהחלטת בית הדין. במקרים שאינם חד-משמעיים עשוי בית הדין לכתוב בהחלטתו הערה שתורה להגיע לדיון בבית הדין באם תרצה האשה להנשא לאדם מסויים.

 

לסיוע באיתור פתרונות לנישואי כהן וגרושה, התקשרו אלינו 1-700-500-507.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה