1. פרט לשלושת תגים אלו בעמודים ספציפיים אלו, ניתן להסיר מהאתר