16 באוקטובר, 2018

הפרידה מהתאומים שלנו, בדרך שלנו

אוקטובר – חודש המודעות ללידות שקטות ואובדן הריון

13 בספטמבר, 2018

פסיקה הסטורית: המדינה תכיר בגיור פרטי

בית המשפט הכיר לראשונה במתגיירת של 'גיור כהלכה'

15 באוגוסט, 2018

נציגי המועצות הדתיות בגוף הבוחר את מועצת הרבנות הראשית יהיו נבחרי ציבור בלבד

כך פסק בג"צ בתגובה לעתירת עתים ונאמני תורה ועבודה