ynet
20 ביולי, 2015

בג"ץ המקוואות: רוצות לטבול בלי בלנית

עתים וקבוצת נשים עתרו לבג"ץ בדרישה לאפשר לנשים לטבול במקווה על פי מנהגן

ירדנה
25 ביוני, 2015

"לידה שקטה" – האם אפשר להתאבל?

האם מוטב להורים שנולד להם ילד בלידה שקטה, לא לדעת היכן הילד קבור? היכן הם גבולות האבל ומי מחליט על כך?

ירדנה
07 ביולי, 2015

חדש ברעננה – מלווים משפחות אבלות

עתים, עיריית רעננה וחברה קדישא רעננה השיקו את פרויקט "מלווים משפחות אבלות" שיפעל לראשונה בארץ. המטרה: לסייע למשפחות בביורוקרטיה, בהלוויות ובעניינים הלכתיים

  • img1

  • img2

  • img3

  • img4