08-3A9A4883
09 ביולי, 2017

הרשימה השחורה של הרבנות

משבר חדש מאיים על היחסים בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות

שאול פרבר
09 ביולי, 2017

מי הרבנים שנכנסו ל"רשימה השחורה" של הרבנות הראשית?

בעקבות עתירה של מכון 'עתים' פרסמה הרבנות את שמות הרבנים מחו"ל שהיא לא מכירה בגיוריהם.

תמונה רשימות
09 ביולי, 2017

"הרשימות השחורות" של הרבנות הראשית נחשפות: אלה הרבנים "הפסולים"

"הרשימה השחורה" הועברה לאחר מאבק משפטי ארוך של "עתים", בדרישה כי הרבנות תגבש קריטריונים מסודרים להכרה ברבני חו"ל

  • img1

  • img2

  • img3

  • img4