17 בינואר, 2018

גיור בר השגה

בעוד דרך הרבנות גיירו בשלוש השנים האחרונות עשרות בודדות של קטינים, הגיורים האלטרנטיביים מתרכזים דווקא בגיור קטינים — וכבר גיירו מאות ילדים.

10 בינואר, 2019

האמת מאחורי המספרים על מספר הזוגות שמתחתנים בחו"ל

?מדוע זוגות רבים מעדיפים מלכתחילה לוותר על שירותי הממסד הדתי

28 בנובמבר, 2018

לראשונה: הרבנות פרסמה קריטריונים להכרה בבתי דין רבניים מחו"ל

בעקבות מאבק של עתים שנמשך שש שנים