27 באוגוסט, 2018

אחרי שסירב להכיר ביהדותן של שתי אחיות: משרד הפנים חזר בו

יהדותן של שתי האחיות התבררה כבר שלוש פעמים ואושרה ברבנות הראשית, אך לפני כשנתיים הוחלט במשרד הפנים שלא להכיר בכך, ולא לאפשר להן לרשום את נישואיהן ואת ילדיהן כיהודים.

15 באוגוסט, 2018

נציגי המועצות הדתיות בגוף הבוחר את מועצת הרבנות הראשית יהיו נבחרי ציבור בלבד

כך פסק בג"צ בתגובה לעתירת עתים ונאמני תורה ועבודה

26 ביולי, 2018

בזכות עתים: פרוייקט מצבות לגלמודים

פרוייקט חדש: מצבות לאנשים עריריים שנפטרו לפני שנים ונשכחו