David's Star on Torah
20 בינואר, 2017

בתי הדין הרבניים פוסלים אישורי יהדות – שהם נתנו

הרב ד"ר שאול פרבר: "אדם הולך לישון כיהודי, ובבוקר ומגלה שהוצא מהמסגרת".

%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%94%d7%9d
13 בינואר, 2017

מחסור חמור במקוואות נגישים לנשים עם מוגבלות

נשים שפעולות יום יומיות הן אתגר גדול בשבילן חוות את הטבילה כטראומה ולעיתים נוטשות את דיני הטהרה במפח נפש

תמונה רשימות
07 בדצמבר, 2016

הרבנות הראשית: נפתור את בעיית ההכרה ברבנים המגיירים בחו"ל

בעקבות פעילות עתים: הרבנות הראשית לישראל ובתי הדין הרבניים הודיעו כי יגבשו לראשונה קריטריונים להכרה ברבנים המבצעים גיורים בחו"ל

  • img1

  • img2

  • img3

  • img4