ynet
17 בנובמבר, 2015

בקשה לייצוגית: מחירים מופקעים במקוואות הנשים

32 מיליון ש"ח – זה הסכום שתובעות נשים, עמותת עתים והמכון לאסטרטגיה ציונית – מ-19 מועצות דתיות ברחבי הארץ, שהפקיעו מחירים במקוואות, בניגוד להוראות המשרד לשירותי דת

מצבה
30 באוקטובר, 2015

לא מכבדים את החלוצים

קברי חלוצי המדינה בבתי קברות בצפון הארץ מוזנחים, מלאי קוצים ומצבותיהם מנותצות

ירדנה
07 ביולי, 2015

חדש ברעננה – מלווים משפחות אבלות

עתים, עיריית רעננה וחברה קדישא רעננה השיקו את פרויקט "מלווים משפחות אבלות" שיפעל לראשונה בארץ. המטרה: לסייע למשפחות בביורוקרטיה, בהלוויות ובעניינים הלכתיים

  • img1

  • img2

  • img3

  • img4