08-3A9A4883
17 בספטמבר, 2017

הרשימה השחורה של הרבנות

הרבנות החלה לבדוק מחדש את יהדותם של קרובי משפחה של מי שבקשתו להינשא סורבה וכ-900 ישראלים, שהוגדרו על ידי משרד הפנים יהודים, נוספו לרשימת פסולי החיתון

שאול פרבר
09 ביולי, 2017

מי הרבנים שנכנסו ל"רשימה השחורה" של הרבנות הראשית?

בעקבות עתירה של מכון 'עתים' פרסמה הרבנות את שמות הרבנים מחו"ל שהיא לא מכירה בגיוריהם.

תמונה רשימות
09 ביולי, 2017

"הרשימות השחורות" של הרבנות הראשית נחשפות: אלה הרבנים "הפסולים"

"הרשימה השחורה" הועברה לאחר מאבק משפטי ארוך של "עתים", בדרישה כי הרבנות תגבש קריטריונים מסודרים להכרה ברבני חו"ל

  • img1

  • img2

  • img3

  • img4