15 באוגוסט, 2018

נציגי המועצות הדתיות בגוף הבוחר את מועצת הרבנות הראשית יהיו נבחרי ציבור בלבד

כך פסק בג"צ בתגובה לעתירת עתים ונאמני תורה ועבודה

26 ביולי, 2018

בזכות עתים: פרוייקט מצבות לגלמודים

פרוייקט חדש: מצבות לאנשים עריריים שנפטרו לפני שנים ונשכחו

30 ביולי, 2018

סערת יקבי ברקן נמשכת

על אף ההבטחות, עדיין יש קווי ייצור בהם העובדים מנועים מלעבוד בגלל דרישות בד"ץ העדה החרדית.